Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Erasmus+ skolēnu padomes pieredzes apmaiņas mobilitāte Austrijā

Rīgas Angļu ģimnāzijas skolēnu padomes valde un aktīvākie skolēni - Patrīcija, Lauma, Heidija, Kristaps, Ance, Daniels, Marta, Mētra un Edgars- kopā ar skolotājām Līgu Stepēnu un Edīti Gambīcu piedalījās Erasmus+ mācību apmaiņas programmā Austrijā no 26. februāra līdz  29. februārim Alpu ieskautajās pilsētās Tamsvegā un Zalcburgā, kā arī Austrijas galvaspilsētā Vīnē.

 

Projekta un mobilitātes mērķis bija izzināt kādas ir skolēnu pašpārvaldes citviet Eiropā, lai pilnveidotu mūsu skolas skolēnu padomes darbību, kas ne vien uzlabotu skolas ikdienu, bet arī padarītu padomes darbību organizētāku. Viesojāmies Tamsvegas ģimnāzijā (Bundesgymnasium Tamsweg) un pie Zalcburgas apgabala SP pārstāvjiem. Guvām ieskatu Austrijas skolu sistēmā, piedalījāmies mācību stundās, dalījāmies ar savu pieredzi. Uzzinājām, ka Austrijas skolēnu padomes nepārvalda savas skolas ikdienu, bet gan pārstāv skolēnu intereses pilsētās un pat visā valstī. Austrijas skolēnu pašpārvaldes sistēma ir ļoti komplicēta, bet efektīva - tiek panākta vairāku ierosinājumu izpilde un pilsētu valdības uzklausa skolēnu vēlmes. Papildu mērķis bija arī apskatīt dažādus kultūras un dabas objektus - pabijām  Alpu virsotnēs un apskatījām gan Vīnes, gan Zalcburgas arhitektūru, kā arī iepazinām Tamsvegas un visas Austrijas vēstures lappuses.

Brauciens bija vērtīgs un iedvesmojošs jaunām idejām un SP darba uzlabošanai.