Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Erasmus+ rezultātu izplatīšanas pasākums pedagogiem

Mācību gada izskaņā, mazu brīdi pirms došanās atvaļinājumos, 17.06. Rīgas Angļu ģimnāzijā notika Erasmus+ rezultātu izplatīšanas pasākums pedagogiem.

Pedagogu kolektīva un vadības komandas kompetenču mērķtiecīga profesionālā pilnveide ir viena no RAĢ attīstības stratēģiskām prioritātēm, kas pieaugošā apjomā Erasmus+ aspektā tiek īstenota kopš 2014. gada.

Eiropas izglītības vadlīnijas uzsver integrētu un starpdisciplināru prasmju attīstību kā vienu no prioritātēm, tādēļ, RAĢ pedagogu kolektīvs uzskata, ka ar katru gadu pieaugoša CLIL īstenošana mācību procesā ne tikai nodrošinās RAĢ mērķu sasniegšanu, bet arī rezonē ar Eiropas izglītības tendencēm.

 

Arī RAĢ skolēnu vēlme piedalīties Erasmus+ projektos vienmēr ir pārsniegusi skolas piedāvātās iespējas.

Pateicoties ES finansējumam, šobrīd RAĢ partnerību pieredze ir augusi, augusi arī nepieciešamība paplašināt iespējas skolēniem mācīties starptautiskā vidē angļu valodā, franču valodā u.c. mācību jomās.

 

2023./2024. m.g. izglītības iestāde īstenoja pirmā akreditācijas gada mobilitātes. Skolas galvenie mērķi projektā:

*) CLIL metodikas pilnveide, skolotāji apgūst CLIL metodiku;

*) mācību priekšmetiem specifiskas angļu valodas un mācību metodikas apguve - CLIL īstenotāji atjaunojuši savu profesionālo valodu un metodiskās pieejas priekšmetam atbilstošā apmācību programmā;

*) mācības autentiskās situācijās - partnerību projekti, kas nodrošina skolēnu īstermiņa mācību mobilitātes, darba ēnošanas, lai veidojas reflektēta pieredze;

*) vadības un atbalsta komandu kapacitātes veicināšana - vadības un atbalsta komandas pedagogi dodas iepazīt dažādas Eiropas izglītības iestādes vai izvēlas apmācību kursu saskaņā ar savām profesionālajām un RAĢ attīstības vajadzībām.

 

ERASMUS+ programmas projektā „Rīgas Angļu ģimnāzijas veiktspējas stiprināšana” (projekta līguma Nr.  2023-1-LV01-KA121-SCH-000140426):

*) 7 dažādu jomu un vecuma posmu skolotāji (t.sk. 2 atbalsta personāla pedagogi) apmeklēja kursus Portugālē, Grieķijā un Itālijā;

*) 2 vadības komandas skolotāji piedalījās darba ēnošanas praksē Lietuvā un programmēšanas skolotāja – ēnošanā Vācijā;

*) 31 skolēnam un 7 skolotājiem tika nodrošinātas mācības autentiskā vidē un pieredze Grieķijā, Austrijā, Zviedrijā, Igaunijā.

 

Rezultātu izplatīšanas pasākuma laikā pedagogi dalījās gan ar iegūtajām prasmēm dažādu rīku izmantošanā mācību procesā, sniedza ieskatu jaunu metodisko paņēmienu lietojumā, dalījās ar  redzēto un pārrunāto, viesojoties Eiropas skolās u.c.

 

Erasmus+ pieredze un dalība mobilitātē ir iespēja ne tikai gūt jaunas zināšanas, iepazīt citas kultūras, cilvēkus, vērtības, bet izzināt arī sevi pašu, uzlabot angļu valodas lietojumu, pilnveidot domāšanu un rīcību nestandarta situācijās. Tā ir kā "izkāpšana" no komforta zonas, kas noslēgumā dod lielu gandarījumu un patiesu prieku par paveikto!