Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Erasmus+ projekts ar Nīderlandes Goudas Antonius koledžas 8. klašu skolēniem

Rīgas Angļu ģimnāzijas un Nīderlandes Goudas Antonius koledžas 8. klašu skolēnu Erasmus+ projekts K-2  Līguma Nr. 2018-1-LV)!-KA229-047021-1
Novembris 11 – 15, 2019

Ar projekta norisi var iepazīties šeit