Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Izglītība izaugsmei 2018

Projekta mērķis ir veicināt partnerībā balstītas pedagogu mācīšanās kultūras veidošanos, īstenojot horizontālo sadarbību daudzveidīgās mācīšanās grupās - apgūstot paņēmienus labvēlīgas un mierpilnas psiholoģiskās vides veidošanai RAĢ, nostiprinot digitālo pratību un mācīšanās ieradumus tehnoloģijām bagātā vidē un apgūstot mācību procesa plānošanu starpdisciplinārām un kombinētām mācībām.

Projekta ietvaros pedagogi RAĢ pedagogi 1) mācās sadarboties, izstrādājot jaunas starpdisciplināras pieejas mācību procesam (eksperta vadītu nodarbību cikls, kam seko pedagogu savstarpējas mācības); 2) apgūst profesionālās pilnveides kursus "Bērnu destruktīvas uzvedības korekcijas izaicinājumi un risinājumi”  un "Kombinēto mācību modelēšana", kā arī 3) pilnveido kompetences Digitālajā darbnīcā.

Horizontālās sadarbības pilnveide pedagogiem

Bērnu destruktīvas uzvedības korekcijas izaicinājumi un risinājumi

Kombinēto mācību modelēšana

Digitālā darbnīca