Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
Co-funded logo_1 (1)

Noslēgta dalība Eramus+ projektā “Rīgas Angļu ģimnāzijas pedagogu profesionālās meistarības pilnveide CLIL īstenošanai”

2021. gada 31. maijā Rīgas Angļu ģimnāzijā tika noslēgta dalība Eramus+ projektā “Rīgas Angļu ģimnāzijas pedagogu profesionālās meistarības pilnveide CLIL īstenošanai” (projekta Nr. 2019-1-LV01-KA101-060254). 
 
Dalība projektā tika pieteikta, lai īstenotu divas RAĢ stratēģiskās attīstības prioritātes, kuras izvirzījusi skola:
  • pedagogu kolektīva dažādos mācību priekšmetos un skolēnu vecuma grupās un vadības komandas kompetenču mērķtiecīga profesionālā pilnveide;
  • augsta līmeņa mācīšanās prasmju izkopšana skolēniem, kur viens no komponentiem ir angļu val. integrācija un radošs tās lietojums mācību procesā.
 
CLIL metodikas joma ir viena no RAĢ spēcīgiem balstiem, tāpēc bija nepieciešams papildināt trūkstošo pieredzi un apgūt saturiski jaunus mācību priekšmetu apguves aspektus, nepaliekot operacionālā metodes lietojuma līmenī, bet lai nodrošinātu izaugsmi skolotājiem, kas ir CLIL lietpratēji.
Projekta ietvaros klātienes mobilitātēs  savu profesionālo meistarību CLIL metodes lietojumā stiprināja  7 pedagogi gan dabaszinību un mākslas jomā, gan informācijas tehnoloģiju, matemātikas un valodu jomās dažādos vecumposmos. 
 
Starptautiskā pieredze un internacionālā vide veicināja skolas Eiropas piederību un starpkultūru izpratni, jo izglītības vadlīnijas uzsver integrētu un starpdisciplināru prasmju attīstību kā vienu no prioritātēm. Pieaugoša CLIL īstenošana mācību procesā ne tikai nodrošina RAĢ mērķu sasniegšanu, bet arī rezonē ar Eiropas izglītības tendencēm. Jauna pieredze paver jaunas iespējas starptautiskiem skolu sadarbības projektiem un veidojās motivējoša mācību vide.