Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Noslēgusies RAĢ dalība starptautiskajā Erasmus+ projektā Cultural heritage: a precious treasure to be preserved, shared and passed on to future generations

Noslēdzoties 2021./2022. mācību gadam, ir noslēgusies arī Rīgas Angļu ģimnāzijas skolēnu dalība starptautiskajā Erasmus+ projektā “Cultural heritage: a precious treasure to be preserved, shared and passed on to future generations”, Nr. 2019-1-CZ01-KA229-061110.

Projektā RAĢ skolēni piedalījās kopā ar skolēniem no Čehijas, Itālijas un Spānijas.

Projekts savu darbību sāka 2019. gada rudenī un pirmajā mobilitātē klātienē Itālijā, Kapujā (Capua) izdevās pabūt 5 skolēniem un 2 skolotājām.

Covid - 19 pandēmijas laiks divu gadu garumā projektā ieviesa savas korekcijas. Tā kā klātienes mobilitātēs iespēju doties nebija, skolēni stiprināja tehnoloģiju lietojumu praksē, projekta darbības laiku pavadot virtuālā sadarbībā.

Projekta ietvaros daudzveidīgās formās skolēni ir sadarbojušies un kopā mācījušies dažādās tēmās un mācību jomās (piem., kultūras vēsture, kultūra, māksla, mūzika, literatūra, vēsture, ģeogrāfija u.c.)

Projekts ir devis neizmērāmu pieredzi skolēniem un skolotājiem gan angļu valodas lietojuma, gan sadarbības, gan mācību satura aspektos.

Kā projekta noslēguma aktivitāte pēc dalības virtuālās mobilitātes dienās RAĢ skolēniem bija projekta avīzes veidošana - viens no projekta rezultātu izplatīšanas materiāliem!

 

Paldies par dalību projektā visiem skolēniem no 8., 10., 11. un 12. klases, kuri šajā mācību gadā tajā bija iesaistījušies! Īpašs paldies Martai Kariņai un Laumai Vlasovai (10.A klase).

 

Projekta avīze ŠEIT

Projekta rezultāti:

Places

Diary