Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Projekts “Mācāmies kopā” noslēgums

Forumā "Izglītība izaugsmei 2023", kas norisinājās 13. jūnijā, klātienē, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā, daudziem skolu pārstāvjiem, pedagogiem bija iespēja dzirdēt  iedvesmu stāstus par kompetenču pieeju, vadības komandu un iekļaujošo izglītību, kā arī apmeklēt darbnīcas, kuras vadīja projekta "Mācāmies kopā" dalībskolas.

Arī Rīgas Angļu ģimnāzija dalījās pieredzē īstenojot projektu “Universālā dizaina principu īstenošana iekļaujošai izglītībai”.

Foruma “Izglītība izaugsmei 2023” ietvaros  dalībniekiem Rīgas Angļu ģimnāzija piedāvāja darbnīcu  "Iekāp iekļaujoša skolēna kurpēs".

Darbnīca ļāva iejusties dažādu mācīšanās grūtību situācijās no bērna skatupunkta.

Diskutēja par tēmām “Ko mēs saprotam ar vārdiem “iekļaujoša izglītība”?“ “Kā JŪTAS skolēns?” “Kā Universālā dizaina principu izmantošana ikdienas mācību procesā var palīdzēt skolēniem un pedagogiem.“

Vairāk par Rīgas Angļu ģimnāzijas projekta īstenošanu

E-brošūra un atziņas lasiet šeit