Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

RAĢ piedalās sociālā projektā

#Neklusē līdzdibinātāja Marika Andžāne sarunājās ar psihoterapeitu Ernestu Pūliņu-Cini par sākumskolas vecumposmu, vecāku un skolotāju lomu mobinga preventīvā novēršanā, kā arī praktiskiem ieteikumiem, ko darīt vecākam, ja bērns ir iesaistīts mobingā, un ko darīt skolotājam, ja klasē ir mobings.

https://www.youtube.com/watch?v=Z_eP3XSaPcU

 

#Neklusē līdzdibinātājas Marikas Andžānes saruna ar psihoterapeiti Lauru Valaini par pusaudžu vecumposmu, vecāku un skolotāju lomu mobinga preventīvā novēršanā, kā arī praktiskiem ieteikumiem, ko darīt vecākam, ja bērns ir iesaistīts mobingā, un ko darīt skolotājam, ja klasē ir mobings.

https://www.youtube.com/watch?v=RYXHsKruTic

 

https://www.youtube.com/watch?v=tH8XQz6epKY

 

https://www.youtube.com/watch?v=VmFfdb7kzkk