Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Skolēni piedalās Eiropas Valodu dienā

800 miljoni eiropiešu tiek mudināti savas dzīves laikā apgūt pēc iespējas vairāk valodu - gan izglītības iestādēs, gan pašmācības ceļā. ES ir pārliecināta, ka daudzvalodība ir līdzeklis labākai starpkultūru sapratnei un tā ir mūsu teritorijas kultūras mantojuma galvenā sastāvdaļa.  

Kopš 2001. gada katru gadu 26. septembrī pēc Eiropas Padomes iniciatīvas tiek atzīmēta Eiropas Valodu diena. Šogad Valodu dienai – jubileja!  

Rīgas Angļu ģimnāzijai ir draugi daudzās Eiropas skolās. Eiropas Valodu dienas kontekstā ģeogrāfijas stundās 7.klašu skolēni, kuri tikko mācību saturā sākuši apgūt priekšmetu, veica dažādus praktiskus uzdevumus, iepazīstot valstis, kurās dzīvo Erasmus+ projektu draugi. Tajos skolēni izzināja gan Eiropas valstu ģeogrāfiskos aspektus, gan valodiskās īpatnības. Veicot uzdevumus un sadarbojoties grupās, skolēni stiprināja jēgpilnu tehnoloģiju lietojuma prasmi gan informācijas ieguvē, gan rīku izmantošanā, kuri ir noderīgi arī ikdienas dzīvē.  Aktīvākajiem skolēniem darba laikā pat izdevās iemācīties dažus sarunvalodas vārdus spāņu, itāļu un čehu valodās!