Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Tu un es - mēs Eiropā!

Gaidot Eiropas dienu, 8. maijā Rīgas Angļu ģimnāzijā vidusskolas skolēniem notika pasākums "Tu un es - mēs Eiropā!".

 

Pasākuma pirmajā daļā akcijas "Atpakaļ uz skolu" ietvaros uz tikšanos ar jauniešiem no Briseles bija ieradusies  RAĢ absolvente Māra Kampare (Directorate-General for Personnel, Directorate for HR Support and Social Services, Prevention and Well-being at Work Unit), kura informēja par karjeras iespējām ES struktūrās, kā arī dalījās pārdomās par būtiskiem aspektiem nākotnes izvēlēs. 

Savukārt, otrajā daļā bija iespēja klausīties RAĢ skolēnu iedvesmas stāstos par ieguvumiem un pieredzēto ERASMUS+ mobiitātēs

2023./2024. m.g. 30 vidējās izglītības posma skolēniem bija iespēja piedzīvot mācības autentiskā vidē kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu skolām. Kopumā Erasmus+  akreditācijas pirmajā gadā skolēni ir bijuši 5 valstīs (Igaunijā, Zviedrijā, Francijā, Grieķijā un Austrijā) dažādā saturā (padzi;linātā angļ valoda, franču valoda, programmēšana un skolēnu padome). 

Erasmus+ projekta galvenais mērķis ir veidot angļu valodas lietojumam autentisku mācību vidi skolu partnerībās un ar tām saistītajās mācību mobilitātēs un virtuālajās sadarbības formās. Skolēnu pieredzi projekta ietvaros plānots bagātināt ar skolēnu mācību mobilitātēm, dodot iespēju skolēnu grupām īslaicīgi mācīties partnerskolās Eiropā, veicinot zināšanas par kopīgu Eiropas kultūras mantojumu un daudzveidību.

Ar šo esam uzsākuši plānu, kas paredz īstenot katru gadu saturiski augstvērtīgus partnerību projektus, kurā iekļautas gan virtuālas mācību aktivitātes, gan īstermiņa skolēnu mācību mobilitātes, tādējādi veidojot noturīgu mācīšanās pieredzi skolēniem.

Projekta Nr. 2023-1-LV01-KA121-SCH-000140426