Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

RAĢ skolnieces raksts publicēts starptautiskas studentu konferences rakstu krājumā

 

2022.gada 22.aprīlī, Līga Čirka (pašlaik 12.c klase) attālināti piedalījās 5. starptautiskajā studentu konferencē Polijā Journeys through Cultures and Languages (organizētāji: Novizonšas Augstskola Polijā - State University of Applied Sciences in Nowy Sącz)

Tajā ar prezentācijām par saviem pētījumiem uzstājās vairāku valstu bakalaura, maģistra un doktorantūras programmu studenti. Konferences organizētāji pieņēma arī Līgas Čirkas pieteikumu (bija vienīgā no vidusskolas līmeņa izglītības iestādēm).

Pēc konferences Līga sagatavoja rakstu Ambiguities in George Orwell's novel 1984 and understanding their meaning, kurš ir iekļauts konferences rakstu krājumā un nu jau ir izdots.

Ļoti lepojamies ar Līgas sniegumu un apsveicam Līgu ar pirmo publikāciju!