Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Latvijas Publiskās runas konkurss angļu valodā

12. a klases skolniece Elza Zorgevica pagājušā gadā Latvijas Publiskās runas konkursā angļu valodā ieguva 1. vietu un piedalījās Eiropas konkursā Londonā. Šajā mācību gadā skolas publiskās runas konkursam gatavojas visi vidusskolēni un Elza katrā 10. un 11. klasē vadīja nodarbību par runas sagatavošanu, kā arī prezentēja savu Londonas runu.