Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Vidusskolēniem II pakāpes diplomi ZPD konferencē

Latvijas 47. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencei, kas notika 10.martā, savus zinātniski pētnieciskos darbus bija iesnieguši vairāki mūsu vidusskolēni. Savus labi novērtētos darbus Rīgas un reģiona konkursā tika uzaicināti prezentēt:

Elizabete Prauliņa (11.klase) HUMANITĀRĀS UN MĀKSLAS ZINĀTNES IV (Filozofija, ētika un reliģija / Vēsture un arheoloģija) sekcijā un Amanda Apine (12.klase) un Rihards Vērpējs (12.klase) INŽENIERZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU sekcijā.

Rihards savu pētījumu jau ar labiem panākumiem iepriekš prezentējis arī Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta 39. zinātniskajā konferencē. 

Rīgas un reģiona konkursā gan Amanda, gan Rihards ieguva II pakāpes diplomus un ir izvirzīti valsts konferencei 31.martā.

Paldies skolotājām Martai Britālai, Vitai Stasjunei un Anitai Zaļaiskalnei!