Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Skolēni stiprina STEM prasmes

RAĢ 7.klašu skolēni 2024.gada martā piedalījās inženierzinību nodarbībās STEAM sinerģijas projektā BJC.

 

vairāk par projektu lasīt te.

Galerija te.