Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

9B. klases skolēni iepazīst maizes ceptuves "LĀČI" veiksmes formulu!

16. aprīlī Rīgas Angļu ģimnāzijas 9.b klases skolēni ar kl. audz. V. Stasjuni devās  maizes ceptuvi "Lāči" , lai iepazītu šī uzņēmumu darbību, klausītos iedvesmas stāstus un ieteikumus par to, kā no idejas un uzņēmības var uzsākt veiksmīgu biznesu, kā arī lai paši iejustos uzņēmuma ikdienā, sajustu maizes smaržu un rast sapratni, kā top visgardākie produkti.

Maizes ceptuvē "Lāči" jaunieši uzzināja, kā darbojas ceptuve, kādas prasmes un iemaņas ir svarīgas šajā jomā un kā veiksmīgi vadīt uzņēmumu, lai būtu tik ievērojama izaugsme.

Skolēni ne tikai dzirdēja stāstījumu par rudzu maizes vērtīgajām īpašībām, bet arī paši komandās cepa savu kliņģeri - šoreiz komandās strādāja atsevišķi puiši un meitenes, kas bija aizraujoši! Kurai komandai bija garšīgākais kliņģeris?

Izdevumi par karjeras pasākumu tika segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.