Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Aizvadīta ikgadējā RAĢ Karjeras Diena

18.februārī Rīgas Angļu ģimnāzijā (RAĢ) norisinājās nu jau par tradīciju kļuvusī ikgadējā Karjeras diena, kurā RAĢ skolēnu vecāki vadīja nodarbības skolēniem, iepazīstinot ar savu profesiju, pastāstot par tās darba ikdienu un izaicinājumiem, kā arī dalījās ar savu karjeras veidošanās stāstu, kas deva skolēniem iespēju rast iedvesmu un aizrautību mācībām un saviem nākotnes plāniem.

Šajā gadā Karjeras diena norisinājās tiešsaistē, šāds formāts ļāva skolēniem pievienoties tieši sev interesējošām nodarbībām. Kopumā Karjeras dienā norisinajās 11 interesantas un izzinošas nodarbības:

 

Nodarbību vadītāji deva padomus un ieteikumus skolēniem par nākotnes karjeras veidošanu, kā arī akcentēja, kas var palīdzēt veiksmīgai karjeras attīstībai. Kopīgais vecāku ieteikumos bija:

 

Skolēni pasākumu novērtēja kā noderīgu, interesantu un izzinošu, arī dalījās par to, kā Karjeras diena palīdzēja izprast viņu karjeras attīstību un savas karjeras veidošanas nozīmi. Te dažu skolēnu atbildes:

Karjeras diena man palīdzēja kārtīgāk apdomāt manu turpmāko rīcību. Tā veicināja uz lielāku uzcītību veidot un attīstīt savu karjeru, par to nopietnāk padomāt.

Es pārliecinājos, ko tiešām vēlos tālāk mācīties

Es sapratu, ka ir daudz vairāk darbi, kuros man gribētu strādāt nekā man likās.

Palīdzēja tādā ziņā, ka ir iespējams veiksmīgi darboties vairākās jomās un tās vadīt atvēlot katrai laiku.

Es domāju, ka liks kārtīgāk apdomāt pa saviem hobijiem un brīvo laiku.

Mani palīdzēja saprast kā pakāpeniski veidot karjeru un kādi riski katrā iekļauti.

Sapratu, ka jābūt atvērtam iespējām, jāizmanto un jāmeklē tās, jāveido kontakti, pieredze. Karjeras veidošanai ir nozīme, taču jābūt arī sava mēra brīvībai un atvērtībai, sekojot mērķim ar mēru.

Es sapratu, kam vairāk pievērst uzmanību skolā.

Es pārliecinājos, ko tiešām vēlos tālāk mācīties.

Sapratu, ka var arī tik ļoti nekoncentrēties un vienu konkrētu specialitāti un labāk apgūt ko tādu, kam būs vairākas iespējas sevi realizēt darba tirgū.

Es vairāk iepazinos ar advokāta profesija, vairāk izpratu kas jādara un man ļoti sāka iepatikties tieši tiesas izpildītāja darbs.

Sapratu, ka ļoti svarīgi ir no skolas laikiem iegūtie kontakti.

Man šī karjeras diena palīdzēja izprast to, ka mani ieinteresē uzņēmējdarbība.

Abas nodarbības palīdzēja izprast cik svarīgi un noderīgi ir veidot kontaktus un saglabāt komunikāciju ar klasesbiedriem/kursa biedriem, it īpaši biznesa vidē.

 

Paldies vecākiem par iesaistīšanos, atsaucību un ieinteresētību daloties un ieinteresējot skolēnus domāt un pievērsties savas karjeras veidošanai un attīstībai!

Paldies skolēniem par aktīvo dalību nodarbībās, kā arī par interesantiem jautājumiem, kas rosināja vērtīgas diskusijas.