Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Aizvadīta Karjeras Nedēļa 2021

Pagājušā nedēļā, no 11. līdz 15.oktobrim, norisinājās ikgadējās Karjeras Nedēļas (KN) aktivitātes gan Latvijā, gan Rīgas Angļu ģimnāzijā. Šogad KN jaunieši tika aicināti izzināt Informāciju un Komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozari, ar mērķi apzināt savas karjeras iespējas šobrīd vienā no pieprasītākajām nozarēm, kā arī apzināties digitālo prasmju nozīmi jebkurā profesijā un darba ikdienā mūsdienās.

RAĢ jaunieši klausījās VIAA organizētajā tiešsaistes jauniešu diskusijā “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?”, kurā pieredzes stāstos dalījās profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē. Diskusijas ieraksts joprojām skatāms te.

Sekojot sociālajos tīklos kontam @TavaiKarjerai, jaunieši varēja iepazīt IKT nozari, aizraujošo un izaicinošo par to.  

RAĢ skolēnu vecāki arī bija aicināti pieslēgties un klausīties tiešsaistes diskusiju par tēmu “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?”, kur noskaidroja, kādu lomu ikdienā ģimenēs ieņem tehnoloģijas un, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas. Diskusijas ieraksts pieejams te.

Rīgas Angļu ģimnāzijas 7., 8. un 9.klašu skolēni piedalījās karjeras konsultanta vadītās lekcijās/diskusijās par tēmām “IKT laikmets – manas karjeras iespējas tajā” un “Digitālo prasmju nozīme karjeras veidošanā”. Diskusijās skolēni noskaidroja cik plašas karjeras iespējas piedāvā IKT nozarē, kā arī apzināja un nosauca profesijas un jomas, kurās digitālās prasmes ir nepieciešamas un būtiskas, tā secinot, ka mūsdienās visās nozarēs digitālās prasmes ir vajadzīgas un svarīgas dažādu pienākumu veikšanai.

Vēl KN ietvaros RAĢ mācību priekšmetu un klases audzināšanas stundās norisinājās dažādi tematiski uzdevumi un aktivitātes:

 

Prieks par skolēnu, pedagogu un vecāku dalību un iesaisti Karjeras Nedēļas 2021 pasākumos.