Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Aizvadīta RAĢ Karjeras diena 2022

28.janvārī Rīgas Angļu ģimnāzijā norisinājās ikgadējā Karjeras diena, kas arī šajā gadā pārsvarā notika tiešsasitē. RAĢ Karjeras Dienā skolēnu vecāki vadīja nodarbības skolēniem, iepazīstinot ar savu profesiju, pastāstot par tās darba ikdienu un izaicinājumiem, kā arī dalījās ar savu karjeras veidošanās stāstu. Nodarbības organizētas ar mērķi skolēniem rast iedvesmu un aizrautību mācībām un saviem nākotnes plāniem.

Nodarbību tiešsaistes formāts ļāva lielai daļai skolēnu (7.-12.kl.) pievienoties tieši sev interesējošās nodarbībās, nojaucot klašu robežas un dodot iespēju klausīties un uzdot jautājumus tieši sev interesējošās jomas pārstāvim. 1.-6.klašu skolēni kopīgi ar klases audzinātaju vienojās, kurām nodarbībām sekos un piedzīvos.

Kopumā Karjeras dienā norisinajās 13 interesantas un izzinošas nodarbības, kuras vadīja:

 

Nodarbību vadītāji deva skolēniem padomus un ieteikumus karjeras attīstībai, kā arī ieteica uz ko koncentrēties, kad šķietami nesaredzama ir mācību nozīme tālākajā dzīvē un karjerā. Kopīgais vecāku ieteikumos bija:

 

Lielākā daļa skolēnu RAĢ Karjeras dienu novērtējuši kā noderīgu un ļoti noderīgu, minot, ka nodarbības devušas ieskatu par karjeras veidošanu konkrētās nozarēs, mudinājušas nepadoties, darīt un cītīgi pievērsties mācību darbam, kā arī devušas motivāciju būt pārliecinātam par savām spējām, izvēlēm un varēšanu.

 

Paldies skolēniem par iesaisti, jautājumiem, diskusiju rosināšanu, atgriezenisko saiti par noderīgo un ieteikumiem turpmāk!

Paldies nodarbību vadītājiem - vecākiem  par atsaucību, iesaisti, gatavošanos un dalību!

 

RAĢ Karjeras konsultante, Madara Sarkane