Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Aktualitātes

AKTUĀLIE PASĀKUMI: 

Pasākumu datums, vieta, infomācija - sekos...

 

ZIŅAS:

Mācies viegli kustībā!

RAĢ logopēde Irina Kanberga savās nodarbībās integrē Barboleta metodi, lai skolēniem mācīties būtu aizraujoši un viegli.

Barboleta metode ir inovatīva un mūsdienīga, attīstošā metode, kas ļauj bērniem apgūt mācību vielu kustībā.  Mācību procesā, pielietojot līdzsvara platformas, bērniem paaugstinās koncentrēšanās spējas, kustībā samazinās stresa līmenis, mācīties kļūst aizraujoši un viegli. Metodes pamatā ir līdzsvars , kustību koordinācija un sajūtas.

Izmantošanas veidi:

  • valodas attīstībai, apguvei
  • dažādu mācību priekšmetu apguvei
  • komunikācijas veicināšanai
  • atmiņas un uzmanības treniņiem

 

Ieguvumi:

  • paaugstinās darba motivācija, uzmanības noturība un darba atmiņas iesaiste mācību procesā;
  • bērns trenē paškontroles iemaņas;
  • kustībā bērniem ir vieglāk runāt par emocijām, ikdienā notikušajām situācijām, modelēt jaunas situācijas.