Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
20181204_11anim

Animators

27.11., 04.12. un 11.12. Rīgas Angļu ģimnāzijā 5.-7. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt radošas nodarbības par profesijām animācijā. Katra klase piedalījās divās nodarbībās, kur pirmajā nodarbībā skolēni klausījās lekciju par dažādajām profesijām animācijā, izzināja profesiju darba ikdienu un darba specifiku, vērojot vizuālos materiālus. Lekcijas laikā skolēni uzzināja, kāds ir animācijas filmas izveides process un cik dažādas ir animācijas tehnikas.

Otrajā nodarbībā redzēto un dzirdēto katra klase, praktiski darbojoties, veidoja savu animāciju stopkadru “stop motion” tehnikā.

Skolēni ar interesi iesaistījās radošajās nodarbībās uzdodot dažādus jautājumus gan nodarbībās, gan pēc nodarbībām. 

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.