Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Atskats uz RAĢ Karjeras Dienu 2023

Priecājamies turpināt tradīciju un janvārī organizēt RAĢ Karjeras dienu, lai skolēnus mudinātu domāt, plānot un attīstīt savu karjeru. Organizējam to ar mērķi atbalstīt skolēnu motivāciju mācībām un izvēlēm par viņu pašattīstību. Tā ir arī lielisks veids, kā uzzināt par dažādām jomām un profesijām, to ikdienu, izaicinājumiem un likumsakarībām, lai par šādiem speciālistiem kļūtu.

Pateicoties atsaucīgiem RAĢ skolēnu vecākiem, 27.janvārī RAĢ Karjeras Diena pulcēja profesionāļus no dažādām jomām. Jaunāko klašu skolēniem bija iespēja viņus satikt, redzēt un pajautāt interesējošo, savukārt, vecāko klašu skolēni nodarbības piedzīvoja tiešsaistē, kas deva iespēju izvēlēties tieši sev interesējošo nodarbību, jaucot klašu robežas, arī šajās nodarbībās notika jautājumu uzdošana, aktīva viedokļu apmaiņa un diskusijas.

Šogad Karjeras dienā skolēniem bija iespēja iepazīt sekojošus specialistus/jomas:

 

Paldies skolēniem par iesaisti un aktīvu dalību karjeras dienas nodarbībās. 

Paldies vecākiem, par atsaucību, par veltīto laiku un interesantajām nodarbībām.

Galerija par piedzīvotajām nodarbībām skolā un tiešsaistē.

 

 

RAĢ karjeras konsultante - Madara Sarkane