Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
atsperiens

Atspēriens manai nākotnei

Novembrī un decembrī Rīgas Angļu ģimnāzijas 8.-12. kl. skolēniem bija iespēja iziet apmācību programmu "Atspēriens manai nākotnei ", kuru vadīja biedrības "Jauniešu kustībai" dibinātājs un vadītājs Rihards Krūmiņš, kurš arī mācījies mūsus skolā.

Nodarbības skolēniem tika sadalītas pa klašu grupām. 8.-9. klasēm-bija novadītas divas nodarbības, 10. - 12. klasēm- četras nodarbības. Pasākums sastāvēja no 90% praktiskām darbībām un 10% teorijas.

 Pasākuma mērķis -Pielietojot dažādas metodes motivēt skolēnus savu mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai, veicināt izpratni par darba tirgu un sevis prezentēšanu tajā.

Pasākuma galvenie uzdevumi:

  1. Motivēt skolēnus darīt un nebaidīties pieļaut kļūdas, mācīties no kļūdām, izzināt sevi un izvirzīt mērķus;
  2. Veicināt izpratni par CV un motivācijas vēstules nozīmīgumu darba tirgū;
  3. Pilnveidot skolēnu spēju prezentēt un pasniegt sevi citiem;
  4. Ar praktiskiem uzdevumiem veicināt izpratni par darba pārrunām, ko teikt/neteikt, darīt/nedarīt darba pārrunās.

Nodarbībās jaunieši rakstīja savu CV un motivācijas vēstuli, akcentējot būtiskāko un mācoties, kā pareizi un efektīvi pasniegt sevi, lai jaunietis tiktu uzaicināts uz darba pārrunām. Katrs skolēns prezentēja sevi un mācījās  runāt par sevi, kā tas darba pārrunās ir pieņemts. Ar šādu praktisko uzdevumu, skolēns ieguva lielu pieredzi profesionāļu vadībā un šobrīd  ir vairāk sagatavojušies darba intervijai. Simulācijās bija iespēja iizspēlēt situācijas darba pārrunās. Jaunieši atzina, ka tā bija iespēja uzdrošināties un izprast arī savas spējas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnē, stājoties jaunā izglītības iestādē vai darbā. 

KAA pasākums tika nodrošināts no projekta  Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) finansējuma.