Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Vēsture

RAĢ ir dibināta...

Rīgas pilsētas 4.vidusskola , tad ģimnāzija ar komerciālo un humanitāro nodaļu, darbu
uzsākusi 1919. gada 10.oktobrī M. Beķeres privātskolas telpās Stabu ielā 14, tad pārcelta uz Gaiziņa ielu 3.
Ģimnāzija slēgta 1934. gada 1. augustā ar pilsētas Valdes un izglītības ministra
rīkojumu.
Skola ar nosaukumu Rīgas pilsēta 4. vidusskola atsākusi darbu 1940. gadā Zvārdes
(agrāk Liepmuižas) ielā 1.Ēka sākta celt 1931. gadā un bija Latvijas Evanģēliski
Luteriskās Baznīcas Konsistorijas īpašums, tajā turpināja mācības arī 1928. gadā
dibinātas LELB ăimnāzijas audzēkņi.
1948. gada oktobrī kā Rīgas labākajai skolai piešķirts goda Nosaukums – VĻKJS 30.
gadadienas Rīgas 4 . vidusskola.
Ar 1989. gada 19. decembra Skolas konferences un 1990.gada 2. marta TDP Lēmumu
skola pārdēvēta par Rīgas Angļu ģimnāziju.
Skolas direktori:
Indriķis Rītiņš .......................... 1919-1934
Aleksandrs Villerts ................... 1940
Bertrams Fedders .................... 1940-1944
Mārtiņš Čablis.......................... 1944-1949
Voldemārs Zelmenis................. 1949-1951
Egons MauriĦš ........................ 1951-1968
Ārija ŽodziĦa........................... 1968-1981
Maiga Plotniece ....................... 1981-1991
Dzintars Vilde.......................... 1991
Modris Klegeris ....................... 1992-2014

Maija Kokare.............................2014-

RAĢ žetonu parāde (žetoni kopš 1949.gada)

Skolas vēsture