Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Izglītības programmas

Pamatizglītības programmas stundu plāns (programma 2020/2021 mācību gadā tiek īstenota 2., 3., 5., 6., 8., 9.klasēs)

Rīgas Angļu ģimnāzijas pamatizglītības programma ar padziļinātu angļu valodas apguvi (21017111) (uzsākta 2020/2021 mācību gadā 1., 4., 7.klasēs) un stundu plāns

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas (31013011) stundu plāns (programma 2020/2021 mācību gadā tiek īstenota 11. un 12.klasēs)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (31011011) stundu plāns (programma 2020/2021 mācību gadā tiek īstenota 11. un 12.klasēs)

Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011) (programma tiek uzsākta īstenot 2020/2021 mācību gadā 10.klasēs) un stundu plāns