Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Forums "Izglītība izaugsmei 2019"

Par saviem ieguvumiem projektā "Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai" dalāmies forumā "Izglītība izaugsmei"

Skatiet šeit!

Lasiet šeit!