Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Izglītība izaugsmei 2020

Jau sesto mācību gadu Rīgas Angļu ģimnāzijas iniciatīva profesionālai pilnveidei tiek atbalstīta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektā „Izglītība izaugsmei” aktivitātēs. RAĢ stratēģiskie attīstības virzieni – labsajūta, dinamika, radošums – kopumā nodrošina virzību uz mūsdienīgu, sadarbībā balstītu mācību procesu un vidi, kurā skolēniem tiek izkoptas augsta līmeņa mācīšanās prasmes, veicināta 21.gadsimta kompetenču pilnveide un pieaugoša spēja patstāvīgi mācīties.

Ar plašāku informāciju var iepazīties šeit