Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
WhatsApp Image 2018-04-26 at 12

RAĢ 11.B IEPAZĪST LU CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTU!

25. aprīlī 11. b klases skolēni ar fizikas skolotāju Māri Spriņģi devās uz LU Cietvielu Fizikas institūtu, lai ieskatītos institūta zinātnieku ikdienā, ielūkotos laboratorijās un uzzinātu daudz nianšu par studiju iespējām fizikas jomā.

Dienu jaunieši iesāka ar prāta iesildīšanu , atbildot uz jautājumiem par zinātni. Ekskursijas tupinājumā skolēni uziināja, ar kādiem pētījumiem nodarbojas institūtā,
kā var nokļūt  CFI un kādas iespējas ir skolēniem/studentiem.
4  laboratoriju apmeklējums ar demonstrējumiem un CFI jaunās fiziķes Baibas Nipartes stāstījums un FIZMATU prezentācija izvērtās par neaizmirstamu piedzīvojumu un iedvesmu gan skolēniem, gan skolotājam, kurš atzina, ka, ja vien būtu iespēja, ietu studēt vēlreiz fiziku, jo tas ir ne tikai interesanta un aizraujoša joma, kas vienmēr iet laikam līdzi, attīstās, bet arī ir ļoti svarīgi ir strādāt draudzīgā un patīkamā atmosfērā.
Pasākums tika organizēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.