Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

RAĢ Absolventu pieredzes pēcpusdienas 2022

Aizvadītas divas interesantas dažādu pieredzes stāstu un padomu pilnas RAĢ absolventu pieredzes pēcpusdienas. Tajās, tiekoties ar esošajiem RAĢ skolēniem, absolventi pastāstīja par savu studiju pieredzi/nodarbošanos, vai ir apmierināti ar veikto karjeras virziena izvēli, kā arī to, kādu saredz turpmāko savas attīstības ceļu karjerā. Pastāstīja kāds atbalsts bija vērtīgs vidusskolas posmā un no kā to saņēma, kur meklēja, kas padarīja šo izvēli apzinātu un skaidrāku. Vidusskolēni arī saņēma dažādus praktiskus ieteikumus gan studiju uzsākšanas procesam, gan turpmākajam laikam, lai pēc iespējas paplašinātu savu redzesloku un tādā veidā arī apzinātu vairāk karjeras attīstības iespējas.

Absolventi pārstāvēja dažādas jomas, tāpēc bija jo īpaši interesanti klausīties ikviena pieredzē:

 

Paldies tiem skolēniem, kuri bija ieinteresēti un pasākumos piedalījās.

Liels paldies absolventiem, kuri atsaucās, bija gatavi iesaistīties, gatavojās un deva skolēniem motivāciju un ieteikumus.