Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

RAĢ Karjeras diena 2022, 28. janvārī

Lai mērķtiecīgāk atbalstītu mūsu bērnu un jauniešu motivāciju mācībām, turpinām tradīciju un aicinām vecākus vadīt nodarbības un piedāvāt skolēniem iedvesmas situācijas, kurās atrast aizrautību mācībām un nākotnes plāniem - RAĢ Karjeras Dienā.

Karjeras dienā RAĢ skolēnu vecāki tiešsaistes nodarbībās pastāstīs par savu pieredzi  profesijas izvēlē un karjeras veidošanā, dažādojot skolēnu ikdienas mācību darbu un mudinot saskatīt sakarību starp mācībām un savu karjeras attīstību nākotnē.

Gaidāmi interesanti pieredzes stāsti, noderīgi padomi un daudz vērtīgu atziņu.

Šogad Karjeras dienā ar savu pieredzi dalīsies:

 

Skolēni aicināti izvēlēties savai klašu grupai atbilstošo nodarbību un informēt par tās apmeklējumu savas klases audzinātāju.