Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
Attēls no Anna

Veidoju pats savu karjeru

28. un 29. janvārī 7. klašu skolēniem notika Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Veidoju pats savu karjeru”, ko vadīja Egils Purviņš,  iekšējās izaugsmes, dzīves kvalitātes un Tikumisās Līderības pasniedzējs. Nodarbību laikā skolēni apzināja savas rakstura stiprās puses un uzzināja, kā pilnveidot savas rakstura vājās puses, kā arī apguva zināšanas par nepieciešamajām kompetencēm personības izaugsmei. Pasākums sākās  ar iepazīšanos un dažiem uzvedinošiem tematiem, kā – “Kas veido cilvēka dzīves virzienu?” Lekcijas turpinājumā vairāk tika apspriestas tēmas par raksturu un personību (temperaments, līderis, boss, u.t.t.). Skolēni bija īpaši ieinteresēti, jo pasniedzējs stāstīja interesantus  veiksmes stāstus no dzīves. Piem., stāstot par līderību, lektors pieminēja, ka tieši Michelin tālajā 1953. gadā izgudroja pirmo radiālo industriālo riepu, un šajā procesā tika ieguldīts daudz laika un pacietības. E. Purviņš, atbildot uz jautājumu "Kas ir personības izaugsme", saka:"Personīgā izaugsme? Persona, kura vēlas augt. Persona, kura savu dzīvi var izveidot par cēlsirdības šedevru. Jaunietis, kurš apzinās, ka viņš nav tikai iedzimto noslieču, bioloģijas, ģimenes vai sociālās iekārtas rezultāts, bet gan ir persona ar savu cieņu, talantiem, unikalitāti un potenciālu. Personīgā izaugsme ir rakstura formācijas process, savu labāko sirds, prāta un gribas ieradumu izkopšana." Mērķi redzu! Sev ticu! Maucam!- ar šādu moto noslēdzās aizraujošās nodarbības.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.