Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Veiksmīga karjera

4. martā Rīgas Angļu ģimnāzija 9. un 11. kl. skolēniem notika KI pasākums "Veiksmīgas karjera ", ko vadīja START SRONG ( Andris Arhomkins) projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Jauniešiem bija unikāla iespēja pašiem iesaistīties izaicinājumos un aktivitātēs, kuras piedāvāja pasākuma vadītājs. Svarīgākais bija saprast, ka ļoti būtiska ir savstarpēja sadarbība, kopības sajūta, atbalsts, atbildība un neatlaidīgs darbs dažādu šķēršļu pārvarēšanai. Jauniešiem palika atmiņā A. Arhomkina pimērs tam, ka, lai dzīvē sasniegtu virsotnes, lai iemācīties savu arodu vai kļūtu par to, ko vēlas, ir jādara reāli. Piemēram, mājās skatoties video pamācības, kā iemācīteis peldēt, mēs nekļūsim par labiem peldētājiem. Tāpēc ir jādara lietas reāli, jādodas izmēģināt praksē, lai būtu laimīgi dzīvē. Liels akcents tika likts uz to, kā mēs ikdienā uztveram lietas- jo pozitīvāki esam, jo mums labāk veicas- tās ir galvenās veiksmīgās karjeras ABC. Jaunieši iepazina jaunākās  tehnikas CV un motivācijas vēstules rakstībā, kā vienu no veiksmīgas karjeras aspektiem. Kā arī lektors informēja skolēnus  gan par mūsdienu darba tirgus tendencēm un prasībām, gan par tuvākās nākotnes aktualitātēm un kas jāņem vērā.