Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
dobe-inic-4

Dobes ir iekārtotas!

Paldies iesaistītajiem:

RAĢ padomei par izstrādātajiem priekšlikumiem

RAĢ absolventei, kas izstrādājusi labiekārtošanas projektu un organizējusi labiekārtošanas darbus

Projekta budžetam EUR 1500,00, kas izlietots materiālu un augu iegādei

RAĢ vidusskolēniem un pedagogiem, kas veikuši labiekārtošanas darbus – melnzemes izlīdzināšanu, celiņu iekārtošanu, augu stādīšanu

RAĢ darbiniekiem un skolēniem, kas laistījuši un kopuši augus

SIA "Laba sēta" par soliņu izveidošanu