Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Aicinām absolventu telpā

Lai saglabātu savu piederību un saikni ar RAĢ, saņemtu ziņas par absolventu pēcpusdienām, iespējām dalīties ar savu mācību vai profesionālo pieredzi, ienesot mācību procesā jaunas idejas, viesoties skolā un iesaistīties diskusijās ar skolēniem, apmeklēt vai piedāvāt vieslekcijas, kā arī piedalīties skolai nozīmīgos notikumos, aicinām pievienot savu kontaktinformāciju absolventu datu bāzei: https://ej.uz/RAG-absolvents 

Mēs lepojamies ar RAĢ absolventiem un, lai turpinātu pilnveidot savu programmu piedāvājumu, pieejas un mācību procesu, vēlamies izzināt absolventu gatavību studijām un darbam, tāpēc, aicinot pievienoties absolventu pulkam, lūdzam sniegt ziņas par turpmākajām mācību un darba izvēlēm, kas īstenojušās, un aktualizēt, ja tās mainījušās: https://ej.uz/absolventa-gaitas