Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Ievēlēta šī mācību gada skolēnu padome

14.septembrī notika RAĢ Skolēnu padomes prezidenta un viceprezidenta ievēlēšana.

Par Skolēnu padomes prezidenti tika ievēlēta Patrīcija Mediņa (11.c klase) un par viceprezidenti kļuva Lauma Vlasova (12.a).

Sveicam! Lai izdodas iecerētais!

 

no kreisās: Patrīcija Mediņa un Lauma Vlasova