Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Mācību stunda Rīgas pilī

15.septembrī, 12.klašu skolēni, Sociālo zinību II priekšmeta mācību stundas ietvaros viesojās Rīgas Pilī, Valsts Prezidenta kancelejā.

Lieliska bija jauniešu iniciatīva, kas arī rezultējās jaukā foto, satikts Valsts Prezidents, Edgars Rinkēvičs.

 

 

Pateicība skolotājām, kas organizē skolēniem šādu mācību pieredzi, Andrai Rektiņai un Vitai Stasjunei.