Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Mācību olimpiādes 1. semestrī

Pirmajā semestrī notiks mācību priekšmetu valsts olimpiādes angļu valodā 4. - 12. klasēm, bioloģijā 9. - 12. klasēm, filozofijā 11., 12. klasēm, krievu valodā 8. - 12. klasēm, politikā un tiesībās 10. - 12. klasēm, vācu valodā 10. - 12. klasēm, vēsturē 9. - 12. klasēm un Latvijas un novadu mācības atklātā olimpiāde 4. - 12. klašu skolēniem.

Dalībai olimpiādē skolēns piesakās mācību priekšmeta skolotājam.

 Vairāk informācijas http://www.rag.lv/macibas/olimpiades/