Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Ata Kronvalda fonda PALDIES skolēniem un skolotājiem!

Ata Kronvalda skolu reitingā Rīgas Angļu ģimnāzija par sasniegumiem 2022./23.m.g. zinātniskās pētniecības konferencē, valsts olimpiādēs un atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs ierindojusies 4. vietā Latvijas lielo skolu grupā:

1. pakāpes diploms valsts ķīmijas olimpiādē Maijai Muižzemniecei (9.kl.), skolotājs Ilmārs Jargans;

2. pakāpes diploms valsts angļu valodas olimpiādē Līgai Čirkai (12.kl.), skolotāja Ieva Vizule;

3. pakāpes diploms valsts filozofijas olimpiādē Elizabetei Prauliņai (11.kl.), skolotāja Evi Daga - Krūmiņa;

3. pakāpes diplomi Amandai Apinei (12.kl.) un Rihardam Vērpējam (12.kl.) skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē, skolotāja Marta Britāla;

 Atzinība valsts bioloģijas olimpiādē Maijai Muižzemniecei (9.kl.), skolotāja Ilze Rikmane;

Atzinības valsts vēstures olimpiādē Elizabetei Prauliņai (11.k.) un Rodrigo Seņkovam (11.kl.), skolotāja Vita Stasjune;

Atzinība valsts franču valodas olimpiādē Annikai Līzei Valterei (12.kl.), skolotāja Evija Circene.

Lepojamies ar visiem skolēniem un skolotājiem, kuri ieguldījuši savu darbu un laiku dalībai olimpiādēs un konferencēs, un apsveicam tos, kuriem izdevies iegūt godalgotas vietas arī Rīgas valstspilsētas olimpiādēs!

Atskats uz apbalvošanas pasākumu ziņu medijos.