Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce 2.jūnijā

Sapulces prezentācija

Izvēļu (fakultatīvs kristīgā mācība un pagarinātās dienas grupa) reģistrācija tiem, kuri nepiedalījās sapulcē: https://ej.uz/izveles-1kl-2020