Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Uzņemšana 10.klasē

Uzņemšana Rīgas Angļu ģimnāzijas 10.klasē ir noslēgusies

Gadījumā, ja vēl atbrīvosies kāda vieta kādā no programmas virzieniem, iespēja mācīties RAĢ tiks piedāvāta pretendentiem konkursa rezultātu secībā, izmantojot telefonsaziņu.