Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

5 RAĢ kori

koris-2018

1.-2.kl. koris, sk.Laura Struķe: 1.klašu koris un 2. klašu izlases koris. Mācāmies dziedāt un attīstīt muzikālo dzirdi!

1.-3.klašu zēnu koris, sk.Laura Struķe. Tiks dibināts jauns kolektīvs, uzņemšana- konkurss.

3.-4.kl. koris, sk.Ina Koroļonoka: Nākamo dziesmu svētku koristu kalve.

5.-9.kl. koris, diriģente Liene Batņa. Kormeistare Ina Koroļonoka.  Dziedāt ir MODERNI!

10.-12.kl.koris, diriģente Liene Batņa. Kormeistare Laura Struķe.Satiekamies un DZIEDAM!