Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

6 RAĢ kori

koris-2018

1.un 2.klašu izlases kori. Pirmie soļi kora mūzikā un kultūrā. Nodarbībās mācāmies saklausīt sevi un citus, pareizi elpot un veidot skaņu. Lai veiksmīgi piedalītos skolas kultūras dzīvē, apgūstam skatuves kultūru un etiķeti (skatuves stāja un kustība) Atslodzes brīžos ejam arī rotaļās. Uzstājamies svētku koncertos! Diriģente Elīna Lapsiņa.

1.-6.klašu zēnu koris. "Es bij' puika, man bij' vara..."un prasme DZIEDĀT! Diriģents Mārtiņš Kalējs

3.-4. klašu koris. Dziedātāju prasmes veidojas, un balss attīstās.  Diriģente Ina Koroļonoka.

5.-8.klašu koris. Dziedāt ir MODERNI! Diriģente Ina Koroļonoka.

9.-12.klašu koris. Satiekamies un DZIEDAM! Diriģents Mārtiņš Kalējs.

Visu koru koncertmeistare Kristīne Geidmane.