Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Mākslas studijas

brunurup

Mākslas  studija (2.-9. kl.), sk.Megne:  mākslas pulciņa bērni mācās kompozīciju - zīmēt, gleznot dažādās tehnikās, piedalās skolas svētku noformēšanas darbos, piedalās RIIMC organizētajos konkursos, apmeklē izstādes, izstāda savus darbus Darba svētku izstādē. Skatiet skolēnu darbus galerijā!

Vizuālās mākslas  studija: 1.-6.klasēm sk. Annele Slišāne, (5.-9.kl. ) sk. Ina Skrīvele: Darbosimies vairākās rokdarbu tehnikās (filcēšana,izšūšana,rotaslietu gatavošana,dažādu svētku dekoru veidošana u.c.)
Piedalīsimies skolas rokdarbu izstādē (pavasarī).
Pirms katra iecerētā darba par nepieciešamajiem materiāliem vienosimies un (visbiežāk) iegādāsimies individuāli.