Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Vispusīga fiziskā sagatavotība

fiziska

Vispusīga fziskā sagatavotība 1.klašu zēniem un meitenēm.  Skolotāja Līva Kārkliņa