Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Vispusīga fiziskā sagatavotība

fiziska

Jauns sporta pulciņš meitenēm

Pasniedzēja: L.Šenfelde- Inana

Klašu grupas: 6.-8. kalse un 9.-12. klase

Vispusīga fziskā sagatavotība 6.-8. klašu meitenēm. Trenere Linda Šenfelde- Inana un Vispusīga fziskā sagatavotība 9.-12.klašu  meitenēm.  Trenere Linda Šenfelde- Inana