Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Vispusīga fiziskā sagatavotība

fiziska

Vispusīga fziskā sagatavotība 1. - 2. klašu skolēniem. 

Treneris: Kristīne Pačkajeva