Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

12.klašu konference, 16.decembrī - Language and Culture

“Awakening to the power of words - the power not to hurt others but to protect them, to tell them things, to form connections with them.”

(Shion Miura, from The Great Passage, p. 156)

                                            

Piektdien, 16. decembrī, plkst. 10:00 Rīgas Angļu ģimnāzijas 315.telpā 12.klašu konference:

Language and Culture kursa Angļu valoda II ietvaros (Presenting the findings of Inquiry-Based Learning Projects (IBLp)Explore – Investigate – Process – Create)

Izzinošo projektu uzmanības centrā vārds un valoda kā rīki kultūras izzināšanai un savu ‘atradumu’ nodošanai tālāk. Vārds kā logs uz jebkuru reālu vai iztēlotu pasauli vai tās daļu. Uz cilvēku un viņa pasauli. Uz mums.

Veram vārdu vaļā un raugāmies, kur tas un mūsu uzdotie jautājumi – meklējumi – aizved, ko izdodas atklāt, kam negaidīti uzdurties, sevi un citus pārsteidzot un iepriecinot, bet galvenmais – iepazīstot.