Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Aizvadīta RAĢ organizētā konference - CLIL lietojums augstākiem sasniedzamiem rezultātiem svešvalodā

2023.gada 4.janvārī Rīgas Angļu ģimnāzija organizēja konferenci “CLIL lietojums augstākiem sasniedzamiem rezultātiem svešvalodā” .

Tajā piedalījās RAĢ skolotāji un skolotāji no citām Rīgas skolām, kuri noklausījās Phill Ball lekciju “Using language for real purposes - the 3 dimensions of content” un CLIL mācību centra lektores Annas Beļskas prezentāciju IKT rīki satura un valodas integrētas apguves stundās’, kā arī piedalījās RAĢ un citu skolu skolotāju organizētās darbnīcās.

Galerija no pasākuma dienas