Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Jauniešu iniciatīva

dobe-1

RAĢ saņēmusi atbalstu dobes iekārtošanai jauniešu iniciatīvas projektu konkursā „Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”.

Projekta mērķis ir no 2017.gada 15.jūnija līdz 15.oktobrim estētiski un funkcionāli labiekārtot ieejas zonu Rīgas Angļu ģimnāzijā (RAĢ), iesaistot skolēnus, viņu vecākus, absolventus un pedagogus, lai gatavotos Latvijas valsts simtgadei.

Iniciatīva sakārtot ieejas zonu – soliņus un apstādījumus, lai skolēni, gaidot savus vecākus, uzturētos estētiskā vidē (un nesēdētu uz betona malas putekļos), ir pieteikta 2017.gada 11.aprīļa Ģimnāzijas padomes sēdē un izstrādāta projekta realizācijai, liekot pamatā liektās līnijas, kas simbolizē skolēnu straumi, kas katru dienu ieplūst skolā, kā arī Mārupītes tēmu. Projekta realizācija plānota, apvienojot speciālistu pakalpojumus un skolēnu, viņu vecāku, absolventu un pedagogu brīvprātīgo darbu, lai nodrošinātu gan rezultāta kvalitāti, gan ekonomētu resursus, kā arī nodrošinātu sociālos ieguvumus mūsu kopienas stiprināšanā.