Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Angļu valodas valsts olimpiāde 15.decembrī norisināsies Rīgas Angļu ģimnāzijā

Ceturtdien, 15.decembrī, Rīgas Angļu ģimnāzijas telpās norisināsies Angļu valodas valsts 52. olimpiādes 3.posma 1.kārta (radošs rakstu darbs).

Olimpiādes tēma: Opportunities and Challenges in the 21st Century (Iespējas un izaicinājumi 21. gadsimtā).

Šajā kārtā no visas valsts uzaicināti piedalīties 50 skolēni, starp kuriem arī mūsu skolas – Rīgas Angļu ģimnāzijas – 12. c klases skolniece Līga Čirka.  

Līga, lepojamies ar jau Tevis sasniegto un vēlam veiksmi šajā kārtā!