Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Ķirbju svētki nosvinēti

Rudens dārza karalis ķirbis nolēma svinēt svētkus mūsu skolas telpās. Uz Ķirbju svētku balli bija uzaicināti 1. – 4. klašu skolēni, kuri iejutās balles tērpu dizaineru lomā. Bija ieradušies arī meikapa speciālisti un zobu higiēnisti. Balle ilga trīs dienas – no 19. līdz 21.oktobrim.

Skauģiem acis pušu plīsa,             

Caur krūmiem raugoties:

Manam tēvam dārziņā

Ķirbju saime izaugusi!

 

Nākat, ļaudis, skatīties,

Brīnumiem brīnīties,

Brīnumiem brīnīties

Ķirbju svētku ballītē.

 

Skolēniem bija iespēja parādīt savas radošās idejas ķirbju balles izstādē. Uz svētkiem bija ieradušies “ķirbju dalībnieki” no katras klašu grupas, protams, interesantos, skolēnu darinātos tērpos.

Dārza karalis ķirbis rotāja skolas gaiteņus un sagādāja prieku visiem skolas iemītniekiem.

Paldies klašu kolektīviem par iniciatīvu un radošumu un vecākiem par atbalstu!

Paldies visiem dalībniekiem!

Neliels ieskats ballītē