Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Lāčplēša dienu godinot.

Patriotu nedēļa iesākusies ar interesantām, izzinošām aktivitātēm sākumskolas klasēs. Skolēni iepazīstas ar nozīmīgiem Latvijas vēstures faktiem, valsts simboliku, mācās apzināties Latvijas vērtību nozīmību.

Neliels ieskats Lāčplēša dienas atceres norisēs  un aktivitātēs:

1.klašu skolēni iededz svecītes, godinot Brīvības cīnītājus. Ar lepnumu sirdī bērni dzied  J.Norviļa komponēto dziesmu “Daugav’s abas malas”.

 

2.klašu skolēni piedalījās skautu un gaidu organizētajās prāta un veiklības aktivitātēs, izzinot Lāčplēša dienas notikumu vēsturi un demonstrējot savu veiklību dažādos komandu uzdevumos. Svinīgi un ar lielu cieņas izjūtu skolēni nodziedāja dziesmu ”Klusa, klusa latvju sēta”.

 

3.klašu skolēni nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa un apmeklēja Barikāžu muzeju.

4.klases iepazinās ar Ziemassvētku kauju muzeju.

 

Skolēnu dalība aktivitātēs apkopota galerijā te. 

Paldies skolotājām par aktīvu dalību pasākumu norisēs, paldies skautu un gaidu pulciņa dalībniekiem, paldies vecākiem par atbalstu!

Lai visiem skaisti un sirdsmīļi svētki!