Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Nodarbības mobinga izplatības mazināšanai

RAĢ februārī norisinājušās nodarbības projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” ietvaros:

Interaktīvas forumteātra nodarbības 5.-9.klašu skolēniem mobinga izplatības mazināšanai. 

20.februārī norisinājās nodarbības 7.klašu skolēniem, 24.februārī - 6.klašu skolēniem.

Nodarbību mērķis ir informēt skolēnus par mobingu, tā rašanās iemesliem, izpausmi un sekām, par pareizu rīcību mobinga situācijā, tādējādi mazinot mobinga izplatību bērnu un jauniešu vidū.