Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Pieredzes apmaiņa ar viesiem no Somijas

19.aprīlī RAĢ viesojās Somijas Lappenrantas Kesämäki skolas 9.klašu skolēni un skolotāji, kuri uzzināja par skolu dzīvi Latvijā un dalījās pieredzē ar skolotājiem par mācību organizāciju Somijā.